دفتر کار مجازی
ارائه خدمات پیامک،فکس،ایمیل و …

ارزیابی ایده

ارزیابی توسط کارشناسان مجرب

کلینیک مشاوره

راهنمایی،مشاوره،منتورینگ

پاویون استارت آپ ها

معرفی استارت آپ ها و هسته های نمونه

مهارتکده مجازی

آموزش های کارآفرینی و مهارتی

سرمایه بذری اعتباری

رشد ایده ها و استارت آپ ها

تالار گفتگو

انجمن های تخصصی کسب و کار

تیم سازی

تشکیل هسته های کارآفرینی

مخزن سرمایه

مخزن سرمایه و امکانات